Landskapsarkitekt

LEVENDE LANDSKAP  Nærmiljø . Borettslag . Private hager  Landskapsplanlegging

DYRK designer hager og grøntområder for borettslag, sameier og private hager. Med utgangspunkt i stedets kvaliteter formes estetiske og funksjonelle  løsninger etter ønske og behov.


DYRK tilbyr tjenester fra idéutvikling og detaljplanlegging til anbuds-beskrivelse, innhenting av tilbud og prosjektledelse i byggefasen.


Befaring

Analyse

Idéutvikling

Utomhusplan

Planteplan

Belysningsplan

Skjøtselsplan

Anbudsbeskrivelse

Innhenting av tilbud fra dyktige entreprenører

Prosjektledelse

Urbant landbruk

Kontakt

Pernille Leivestad

Landskapsarkitekt MNLA

pernille@dyrk.no

mob: 91770686

Dyrking av mat i by er et enkelt fremtidsrettet klimatiltak og en nødvendig brikke i utformingen av fremtidens bærekraftige byer. En grønn bølge har ført til økt interesse for miljøvennlig livstil og flere søker mot naturen og det ekte og nære. Urbane dyrkingsprosjekter former levende møteplasser, er verdifulle arenaer for sosiale fellesskap og bidrar til mestring og rekreasjon hos den enkelte.


DYRK planlegger, etablerer og veileder urbane dyrkingsprosjekter.


Konseptutvikling                                     

Brukermedvirkning                          Planlegging

Landskapsplan                                 

Vegetasjonsbruk                                     

Dyrkeplaner                                       

Prosjektledelse

Rådgivning

Kurs

Foredrag                                                     


  • Nærmiljøhager
  • Parsellhager
  • Skolehager
  • Barnehager
  • Private hager