Dyrk

LEVENDE LANDSKAP  Mennesker . Natur . Mat . Hage . Møteplasser Urbant landbruk

Dyrking av mat i by er et enkelt fremtidsrettet klimatiltak og en nødvendig brikke i utformingen av fremtidens bærekraftige byer. En grønn bølge har ført til økt interesse for miljøvennlig livstil og flere søker mot naturen og det ekte og nære. Urbane dyrkingsprosjekter former levende møteplasser, er verdifulle arenaer for sosiale fellesskap og bidrar til mestring og rekreasjon hos den enkelte.


DYRK planlegger, etablerer og veileder urbane dyrkingsprosjekter


Konseptutvikling                                     

Utforming                                               

Brukermedvirkning                                 

Vegetasjonsbruk                                     

Gjennomføring                                       


Prosjektledelse

Rådgivning

Kurs

Foredrag                                                     


  • Nærmiljøhager
  • Parsellhager
  • Skolehager
  • Barnehager
  • Private hager

 

Kontakt

Pernille Leivestad

Landskapsarkitekt MNLA

pernille@dyrk.no

mob: 91770686

Hageplanlegging

DYRK designer hager og grøntområder for borettslag, sameier og private hager. Med utgangspunkt i stedets kvaliteter formes estetiske og funksjonelle  løsninger etter ønske og behov.


DYRK tilbyr tjenester fra befaring og idéutvikling til innhenting av anbud og oppfølging av entreprenør.


Befaring

Idéutvikling

Utomhusplan

Detaljplan

Planteplan

Skjøtselsplan

Anbudsbeskrive

Oppfølging av entreprenør


Ta kontakt for en uforpliktende samtale!